Od 20. rujna 2022. udruga Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna nositelj je projekta Za inkluzivne zdravstvene politike. Vrijednost je projekta 14.723,10 EUR, a projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a).

Projekt će trajati do 19. rujna 2023.

 

 

Opis projekta:

Cilj je omogućiti cjelovitu aktivnu skrb za pacijenta koji boluje od neizlječive bolesti uspostavljajući suradnju sa ostalim dionicima palijativne skrbi (prvenstveno liječnicima i medicinskim sestrama). To znači zbrinjavanje totalne bolesti, znači ne samo simptoma boli, nego svih potreba koje ti bolesnici imaju u psihološkom, socijalnom i duhovnom smislu. Palijativna skrb treba se odvijati gdje god se taj pacijent nalazi: u pacijentovoj kući/stanu, u bolnici, u ustanovama za trajni smještaj bolesnika i dr.

Sukladno podacima Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u RH za razdoblje 2017-2020. palijativna skrb je potrebna za 50-89% svih umirućih što bi značilo da takvu pomoć u RH treba između 26.048-46.365 bolesnika. Nova Strategija razvoja palijativne skrbi RH za razdoblje 2021-2027. još nije donesena. Implementacija politika vezanih uz palijativnu skrb ne odražava adekvatno potrebe palijativnih bolesnika i njihovih obitelji koji trebaju cjelovitu i lako dostupnu skrb. Ne postoji sustavna suradnja ključnih dionika u području palijativne skrbi kako na području brige za bolesnike tako i na području zagovaranja javnih politika prema donositeljima odluka. Jedan od uzroka tog problema je i nedostatak kapaciteta i stručnih kompetencija OCD-a za zagovaranje javnih politika u području palijativne skrbi.

Aktivnosti projekta usmjerit će se na formiranje zagovaračke platforme u području palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe. Na ovaj način se želi unaprijediti sadržaj, donošenje i provedba Strategije razvoja palijativne skrbi 2021.-2027., te javnu svijest građana RH o važnosti palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe. Krajnji cilj je poboljšati kvalitetu i olakšati pristup palijativnoj skrbi onima kojima je potrebna.

Ciljevi projekta:

 • Ojačati kapacitete 10 OCD-a za zagovaranje javnih politika u području palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe
 • Unaprijediti sadržaj, donošenje i provedbu Strategije razvoja palijativne skrbi 2021-2027.
 • Unaprijediti javnu svijest 100.000 građana RH o važnosti palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe

Očekivani rezultati projekta:

 • Formirana zagovaračka platforma i ojačani kapaciteti 10 OCD-a za zagovaranje javnih politika u području palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe – ostvarivanjem ovih rezultata OCD-i će efikasnije zastupati potrebe krajnjih korisnika palijativne skrbi i njihovih obitelji te će iste biti bolje prepoznate u javnosti, kao i od strane donositelja odluka.
 • Unaprjeđena Strategija razvoja palijativne skrbi 2021-2027 i poboljšan način njene implementacije – ostvarenje ovog rezultata imat će izravne posljedice na uređenje sustava palijativne skrbi u RH, kroz poboljšanje zdravstvene politike koje bolje odgovaraju na potrebe krajnjih korisnika, uključuju najbolje prakse iz drugih europskih i svjetskih zemalja te poboljšavaju suradnju volontera, OCD-a i zdravstvenih institucija u provedbi palijativne skrbi.
 • Unaprjeđena javna svijest 100.000 građana RH o važnosti palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe – ostvarenjem ovog rezultata ostvarit će se senzibilizacija javnosti za potrebe palijativnih bolesnika te time povećati šanse unaprjeđenja politika koje se tiču njih.

Članice platforme „Za Inkluzivne zdravstvene politike“:

 • Udruga „Pomoć neizlječivima“, Čakovec
 • Hrvatsko društvo medicinskih sestara u palijativnoj skrbi, Varaždin
 • Humanitarna udruga „Branitelj pomaže branitelju“, Ivankovo
 • Liga protiv raka Pula
 • Udruga „Dobra vremena“, Sveti Rok
 • Udruga volontera hospicijske i palijativne skrbi „Dignitate“, Koprivnica
 • Partnerstvo – Informacije – Novi napredak za zdravlje, Zagreb
 • Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“, Petrinja
 • Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, Zagreb
 • Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac
 • Palijativni tim LiPa, Pakrac
 • Dom zdravlja Varaždinske županije, Varaždin
 • Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna, Zagreb

Aktivnosti:

Radionica „storytelling“
Palijativna skrb u Ličko-senjskoj županiji
Teme odabrane za zagovaranje
Stručni rad „Volonteri u palijativnoj skrbi – snaga u skrbi za palijativne pacijente i primjer osnaživanja skrbi za kompleksne pacijente“ (Eror Matić B, Banadinović M, Bermanec R, Bilić J, Dumbović N, Vočanec D. 2023. Medix 158)
Prijedlog mjera za unaprjeđenje sustava palijativne skrbi

Pogledajte videe na našem YouTube kanalu!

Pratite nas!
Top
Doniraj