Naziv programa: PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U PALIJATIVNOJ SKRBI

Financijska podrška:  Ministarstvo zdravstva  

Razdoblje provedbe: 3.11.2022. do 3.11.2025.

Iznos: 13.272,28 eura/godina

Nositelj: Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna

Partneri:

  1. Udruga Pomoć neizlječivima
  2. Dom zdravlja Varaždinske županije

Cilj programa:

Doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja palijativnih bolesnika i njihovih obitelji pružanjem psihosocijalne podrške, osnaživanjem volontera i drugih dionika u palijativnoj skrbi na području Grada Zagreba, Varaždinske i Međimurske županije

Opis programa:

Sukladno podacima Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u RH 2017.-2020. palijativna skrb potrebna je za 50-89% svih umirućih to bi značilo da u Gradu Zagrebu takav oblik pomoći treba između 4.400 i 7.850, u Varaždinskoj županiji između 1.180 i 2.100 te u Međimurskoj županiji između 630 i 1.150 bolesnika. Kod kuće umire oko 30% od ukupnog broja svih umrlih. Većina umirućih želi svoj život završiti kod kuće među svojima, ali često to nije moguće ostvariti. Mogućnost za realizaciju ovih težnji bitno doprinosi ne samo njihovu dostojanstvu nego i očuvanju i unaprjeđenju mentalnog zdravlja njih, kao i članova njihovih obitelji.

Aktivnosti koje se provode:

  1. Individualna psihosocijalna potpora palijativnim bolesnicima i njihovim obiteljima – individualne posjete u kući (profesionalci i volonteri), potpora u savjetovalištu ili online pod vodstvom stručnjaka (socijalnog radnika ili psihologa)
  2. Grupna potpora palijativnim bolesnicima i članovima njihovih obitelji
  3. Edukacija i psihosocijalna potpora volonterima
  4. Jačanje relevantnih dionika palijativne skrbi u području psihosocijalne podrške kroz izvješća za medije
  5. Edukacija i informiranje šire stručne i zainteresirane javnosti putem objava u medijima i na društvenim mrežama.

Specifični ciljevi:

  1. Očuvati i unaprijediti psihičko i tjelesno zdravlje 360 palijativnih bolesnika i 240 članova njihovih obiteljima području Grada Zagreba, Varaždinske i Međimurske županije kroz pružanje psihosocijalne podrške
  2. Osnažiti kapacitete 50 volontera za rad sa palijativnim bolesnicima i članovima njihovih obitelji na području Grada Zagreba, Varaždinske i Međimurske županije
  3. Osvijestiti javnost, struku i donositelje odluka (1.000) na lokalnoj i nacionalnoj razini o problemima palijativnih bolesnika i potrebi unaprjeđenja palijativne skrbi u Hrvatskoj.
Pratite nas!
Top
Doniraj