Naziv programa: VOLONTERI U PALIJATIVNOJ SKRBI – DOSTOJANSTVEN ŽIVOT DO KRAJA
Financijska podrška: Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
Razdoblje provedbe: 1.1.202ž3. do 31.12.2025.
Iznos: 13.900,00 eura/godina
Nositelj: Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna

Partneri:

 1. Dom zdravlja Zagreb – Istok
 2. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb

Cilj programa:

Doprinijeti svetosti ljudskog života i očuvati istinsko dostojanstvo ljudske osobe stavljajući u središte palijativnog bolesnika i njegovu obitelj, poštujući njihove fizičke, psihičke, socijalne i duhovne potrebe te tako utjecati na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice.

Opis programa:

Educirani volonteri brinu o neizlječivo bolesnima posjećujući ih u njihovim domovima. Skrb podrazumijeva brigu o fizičkim, psihičkim, socijalnim i duhovnim potrebama i bolesne osobe i članova obitelji kroz konkretnu pomoć u svakodnevnim potrebama, olakšanje boli i patnje, smanjenje izolacije i poboljšanje socijalnih odnosa. Usluge su potpuno besplatne i tako dostupne i najsiromašnijim građanima kojima se na taj način pomaže u ostvarenju prava na dostojanstven život do kraja u ozračju ljubavi i pažnje.

Aktivnosti programa:

 1. Psihosocijalna podrška osobama u potrebi za palijativnom skrbi: bolesnima, članovima obitelji te osobama u žalovanju;
 2. Posredovanje pri institucijama s ciljem pomaganja oko ostvarivanja socijalnih i zdravstvenih prava i usluga za palijativne bolesnike (koji su izvan sustava zbog neznanja, nemoći, isključenosti, bolesti);
 3. Besplatna posudba ortopedskih pomagala;
 4. Rad s volonterima: regrutacija, koordinacija, supervizija;
 5. Informiranje zajednice o uslugama

Specifični ciljevi programa:

 1. Nadopuniti nedostatak psihosocijalne podrške u pružanju palijativne skrbi pružanjem konkretne pomoći bolesnima i obiteljima prvenstveno kućnim posjetama (mi idemo korisniku ne on nama kao što je princip u ustanovama i sustavima-inovativnost);
 2. Posjetama i razgovorom pružiti umirućem i obitelji ozračje ljubavi i pažnje te tako doprinijeti ublažavanju boli, očuvanju samopoštovanja, pružiti osjećaj pripadanja i suosjećanje (integracija, poboljšanje kvalitete života);
 3. Pokrenuti suradnju raznih aktera u zajednici i pozitivnu promjenu za korisnika kroz međuinstitucionalno posredovanje, povezivanje korisnika s ustanovama, motiviranje na korištenje već postojećih usluga u sklopu socijalnog i zdravstvenog sustava (zagovaranje, integracija);
 4. Poboljšati suradnju postojećih pružatelja usluga palijativne skrbi i više se povezati radi kvalitetnijih usluga i uključivanja volontera i socijalne radnice u skrb(povezivanje, umrežavanje);
 5. Angažirati 60 volontera, te poboljšati kvalitetu volonterskih posjeta palijativnim bolesnicima praćenjem njihova rada i pružanjem podrške volonterima (veći potencijal volontera)
 6. Informirati i potaknuti zajednicu o palijativnoj skrbi, potrebama bolesnika i obitelji te potaknuti na volontiranje u palijativnoj skrbi;
Pratite nas!
Top
Doniraj