Tribina “Čini dobro – osjećaj se dobro”

Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine
(CEPAMET)
i
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja

organiziraju tribinu pod nazivom:
„ČINI DOBRO-OSJEĆAJ SE DOBRO“

Tribina će se održati 19. prosinca 2013. godine (četvrtak), u velikoj dvorani CEPAMET-a,
Šalata 4, s početkom u 17 sati.

Na tribini će sudjelovati:
dr. Vlasta Vučevac i suradnici: Palijativna medicina u činjenju dobra
Katica Perković, Jelena Perković, s. Antonija Grubišić: Jelenini anđeli dobrih želja
Doc.dr.sc. Marijana Braš, dr.med. – Od rata do raka, od očaja do nade
Prof.dr.sc.Slobodan Lang, dr.med. – Kultura dobra
Ova tribina posvećena je fra Zvjezdanu Liniću, koji je aktivno sudjelovao u projektu Čini
dobro-osjećaj se dobro, a cjelokupnu životnu aktivnost je posvetio činjenju dobra.

 

Top
Doniraj