Naziv projekta: ZAGOVARANJE ZA DOSTUPNIJU I CJELOVITIJU PALIJATIVNU SKRB

Nositelj projekta: Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna

Vrijednost projekta: 4.985,00 EUR,  financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a).

Trajanje projekta: od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023.

Opis projekta:

Sukladno podacima Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u RH za razdoblje 2017-2020. palijativna skrb je potrebna za 50-89% svih umirućih što bi značilo da takvu pomoć u RH treba između 26.048-46.365 bolesnika. Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine navodi kako se ne provodi dovoljno usluga palijativne skrbi. Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti u primjeni je od 1.4.2023. i to je temeljni zakon koji definira djelatnost palijativne skrbi. Međutim, Zakon navodi samo temeljne odrednice, a ne postoji posebni strateški dokument koji bi detaljnije razradio organiziranje i razvoj palijativne skrbi. Sustav palijativne skrbi se neravnomjerno i neujednačeno razvija, velike su razlike među županijama. Projektom će se provesti istraživanje stanja palijativne skrbi po županijama kako bi se dobio cjelovit pregled raspoloživih kapaciteta što će biti temelj za jače zagovaranje javnih politika kako bi se  reforma zdravstvenog sustava usmjerila i na područje palijativne skrbi.

Ciljevi projekta:

  1. Ojačati zagovaračku poziciju udruge La Verna za zagovaranje u području palijativne skrbi i osnažiti ulogu volontera u palijativnoj skrbi na temelju provedenog istraživanja. Rezultate će moći koristiti i druge udruge i ostali dionici u palijativnoj skrbi.
  2. Potaknuti nositelje i provoditelje javnih politika (prvenstveno Ministarstvo zdravstva i županijski uredi) na veću usmjerenost na područje palijativne skrbi i donošenje mjera i organizacijskih rješenja koja će osiguravati dostupniju i cjelovitiju palijativnu skrb (a bez volontera ne možemo govoriti o cjelovitoj palijativnoj skrbi),
  3. Unaprijeđena javna svijest građana RH o važnosti palijativne skrbi i ulozi i značaju volontera.

Dokumenti:

Prijedlozi za poboljšanje palijativne skrbi (2023.)
Prijedlozi za jačanje volontera u palijativnoj skrbi (2023.)
Okrugli stol „Dobra palijativna skrb. Volonteri – melem i snaga“ 4.12.2023.
Zaključci okruglog stola 4.12.2023.

 

Pratite nas!
Top
Doniraj