Program:  VOLONTERI U PALIJATIVNOJ SKRBI – DOSTOJANSTVEN ŽIVOT DO KRAJA

Financijska podrška: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2026.

Iznos: 25.000,00 eura/godina

Nositelj: Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna

Partneri:

 1. Grad Zagreb
 2. Dom zdravlja Zagreb Istok
 3. Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb
 4. Specijalna bolnica za plućne bolesti Zagreb

Cilj programa:

Doprinijeti kvaliteti života i smanjenju socijalne isključenosti starijih i teško bolesnih osoba u potrebi za palijativnom skrbi i njihovim obiteljima, pružajući im savjetodavnu, emocionalnu i psihosocijalnu  podršku u nošenju s teškoćama bolesti uključivanjem educiranih volontera palijativne skrbi u skrb te suradnjom s ustanovama i stručnjacima koji pružaju usluge ovim korisnicima.

Sadržaj programa:

Volonteri zajedno za socijalnom radnicom i pojačani dodatno koordinatoricama volontera pružaju podršku starijima i teško bolesnima u potrebi za palijativnom skrbi te njihovim obiteljima posjećujući ih u njihovim domovima. Ove posjete odvijaju se u partnerstvu s Domom zdravlja Zagreb Istok – Palijativna skrb te u suradnji s drugim domovima zdravlja kao i suradnji s uredima zavoda za socijalni rad. Partnerstvo se očituje u timskom nastupanju prema korisniku i međusobnom nadopunjavanju u brizi za korisnika. Suradnja se očituje u međusobnom povezivanju i posredovanju i zagovaranju za ostvarivanje prava korisnika te uključivanja u skrb.

Volonteri provode vrijeme s korisnikom u razgovoru, čitanju, obavljanju kupovine i sl. Oslobađaju tako dio vremena članovima obitelji. Stručni radnici pružaju stručno savjetovanje, posredovanje među partnerima i suradnicima, pružaju pomoć u ostvarenju prava, pomoć u planiranju skrbi, duhovnu podršku. Zajednički tako doprinose olakšanju boli i patnje korisnika, smanjenju izolacije i poboljšanju socijalnih odnosa.

Ovim programom ove aktivnosti šire se i na volonterski obilazak i druženje sa starijim i teško bolesnima u potrebi za palijativnom skrbi zbrinutima u Domu za starije osobe Trešnjevka Zagreb, u njegovoj podružnici Drenovačka, te u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti Zagreb.

Program obuhvaća i edukaciju volontera i stručnjaka u trajanju od 20 sati. Planirana je evaluacija te promocija programskih aktivnosti.

U Otočcu su predviđene aktivnosti senzibilizacije javnosti, povezivanja bitnih dionika u palijativnoj skrbi te pokretanja volontiranja u palijativnoj skrbi kojima bismo prenijeli dio svojih iskustava i pokrenuli razvoj sličnih aktivnosti.

Usluge su potpuno besplatne i dostupne najsiromašnijim građanima kojima se tako pomaže u ostvarenju prava na dostojanstven život do kraja u ozračju ljubavi i pažnje. Edukacija se također ne naplaćuje te je tako pristupačna i pridonosi povećanju kapaciteta stručnjaka ustanova kao i volontera.

Program  u velikoj mjeri podrazumijeva suradničke odnose s drugim važnim dionicima u palijativnoj skrbi – partnerstva i suradnja s jedinicom lokalne samouprave,  domovima zdravlja i ustanovama socijalne skrbi te bolnicom što je u skladu s načelom socijalnih inovacija

Aktivnosti programa:

 1. Podrška starijima i teško bolesnima te članovima obitelji u vlastitim domovima
 2. Podrška starijima i teško bolesnima te članovima obitelji u Domu za starije Trešnjevka Zagreb, u podružnici Drenovačka te u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti Zagreb
 3. Unaprjeđenje suradnje i integracija skrbi
 4. Posudba ortopedskih pomagala (bolesnički krevet, antidekubitalni madrac, invalidska kolica, WC stolica, povišenje za WC školjku, daska za kadu i sl.)
 5. Zapošljavanje i osposobljavanje koordinatorice volontera
 6. Rad s volonterima: regrutacija, koordinacija, supervizijska podrška
 7. Edukacija volontera i stručnjaka
 8. Senzibilizacija javnosti i informiranje o projektnim aktivnostima i uslugama
 9. Prijenos iskustava i pokretanje aktivnosti palijativne skrbi u Otočcu.
Pratite nas!
Top
Doniraj