Program palijativne skrbi razvijamo i dopunjujemo prateći potrebe oboljelih i njihovih obitelji kao i njegujući suradnju s drugim dionicima palijativne skrbi. Prvotna ideja pružanja podrške palijativnim bolesnicima kroz odlaske volontera i socijalne radnice u kućne posjete održala se i razvijala u svojoj provedbi od samih početaka. Uz ovaj temeljni program razvili smo uslugu savjetovališta i podrške u žalovanju, posudionice pomagala, edukacije volontera u palijativnoj skrbi te supervizijske podrške za razvoj stručnjaka u palijativnoj skrbi. Kontinuirano provodimo edukaciju i superviziju za volontere. Pokrenuli smo poznatu donacijsku akciju ZaČin ljubavi za pomoć i podršku svima koji trebaju palijativnu skrb. Zagovaračkim projektima zalažemo se za razvoj palijativne skrbi u našoj zemlji okupljajući organizacije i ustanove koje se bave palijativnom skrbi.

U pružanju podrške našim korisnicima cijelo vrijeme aktivno surađujemo s koordinatorima i mobilnim timovima za palijativnu skrb pri Domovima zdravlja, s gradskom Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući, liječnicima obiteljske medicine, liječnicima, sestrama za otpust, socijalnim radnicama pri bolnicama u Gradu Zagrebu te ostalim ustanovama zdravstvene i socijalne skrbi.

U suradnji sa Specijalnom bolnicom za plućne bolesti i Domom za starije osobe Trešnjevka Zagreb uveli smo naš volonterski program na odjel palijativne skrbi u bolnici te stacionaru doma. Specifičnost ovog programa prisutnost je volontera uz oboljele i na taj način naša podrška da niti jedan čovjek na kraju života ne bude osamljen.

Prikaz postignuća kroz godine

2009., 2010. – okupljanje unutar Franjevačkog svjetovnog reda – Mjesno bratsvo Kaptol Zagreb i pohađanje tečaja pri Hrvatskoj udruzi prijatelja Hospicija, potpuno volontersko djelovanje i pružanje podrške te kontinuirano educiranje

2011. – zapošljavanje dipl. socijalne radnice za rad s korisnicima te stručnu koordinaciju volontera. Podrška korisnicima je profesionalnija, pouzdanija i kontinuirana, a volonteri imaju podršku u svome radu, kontinuiranu edukaciju i rad na sebi kao i bolju organiziranost.

slika s prvim suradnicama u sustavu, Renatom Bermanec i pok. Ljiljanom Hoić.

2013. – ostvarivanje suradnje s prvim mobilnim timom za palijativnu skrb Doma zdravlja Zagreb Centar i Centrom za koordinaciju palijativne skrbi Grada Zagreba – suradničko pružanje podrške u kući oboljelog. Provedba dvije nove aktivnosti: Grupa podrške obiteljima oboljelih te Susreti zahvalnosti i prisjećanja – podrška u žalovanju.

2014. – Obilježavanje prvih pet godina djelovanja koncertom „5 za 5“ u dvorani Crkve sv. Križa u Sigetu, 5 izvođača (MVS Sinovi Atara,KUD Željezničar, ZD Sinac, Klapa Cesarice i Klapa Kampanel) za 5 godina rada.

 


Volonteri o prvih 5 godina djelovanja.

2015. – Kao nositelji projekta Volonteri u palijativnoj skrbi financiranog iz Europskog socijalnog fonda u partnerstvu s udrugama Pomoć neizlječivima i Naš život proveli smo niz aktivnosti edukacije volontera, edukacije koordinatora volontera, senzibilizacije javnosti za palijativnu skrb na području Grada Zagreba, Međimurske te Sisačko – moslovačke županije. Početak provedbe supervizijske podrške za profesionalce u palijativnoj skrbi.

2016. – Nastavljamo i razvijamo provedbu Supervizijske podrške za profesionalce u palijativnoj skrbi. Suradne ustanove čiji stručnjaci koriste superviziju u svrhu svog profesionalnog rasta i razvoja te pružanja kvalitetnije palijativne skrbi: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući – Centar za koordinaciju palijativne skrbi, Dom zdravlja Zagreb (DZZ) Centar, DZZ Istok i DZZ Zapad, KB Dubrava, KBC Sestre Milosrdnice – Institut za tumore.

2017. – osnivanje udruge pod nazivom „Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna“ i odluka o nastavku provođenja svih aktivnosti kroz udrugu.

2017. i 2018. – uspješno predstavljanje aktivnosti na 15. i 16. Svjetskom kongresu o palijativnoj skrbi kojeg organizira Europsko udruženje palijativne skrbi (EAPC).

2018. – dodijeljena nam je Državna nagrada za volontiranje u kategoriji – najbolji volonterski program od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Državna nagrada za volontiranje je najviše priznanje u Republici Hrvatskoj koje se dodjeljuje za volontiranje, doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti.

Predsjednici udruge, Blaženki Eror Matić, dodijeljena je godišnja nagrada za volontera godine – Volonterski Oskar, Volonterskog centra Zagreb.

2019. – pokrenuli smo Savjetovalište za osobe kojima je potrebna palijativna skrb u sklopu kojeg djeluje i Služba za podršku u žalovanju. Podršku pruža zaposlena diplomirana socijalna radnica i grupni psihoterapeut. Ovaj program se provodio i tijekom COVID-a 2020. kombinacijom telefonske, on-line i on-site podrške (individualno i grupno).

Započeta je suradnja sa Specijalnom bolnicom za plućne bolesti Zagreb radi uvođenja programa volontiranja uz bolesnike smještene na palijativnom odjelu. Uslijed COVID-a ova aktivnost je prekinuta te je 2022. pokrenuta ponovna suradnja radi nastavka programa volontiranja.

Svečanost obilježavanja 10. obljetnice okupljanja  volontera u palijativnoj skrbi  udruge Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna „Šaka suza vrića smija“ u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda. Na svečanosti su dodijeljene zahvalnice volonterima, suradnicima i donatorima. Skupu su se obratile izaslanice državne i lokalne vlasti, a svečanost su svojim talentima uljepšali: Zvonko Tonković, Željko Pervan, fra Miroslav Petrac, Domeniko Briški i Mirko Fodor.

2020. – tijekom COVIDA-a nastavljamo s aktivnostima prilagodbom na podršku telefonski i on-line, a mlađi volonteri aktivniji su po pitanju odlaska u kupovinu i drugu nabavu za korisnike. Pokrećemo i akciju „ZaČin ljubavi“ s krilaticom „Volonteri su začin palijative, a palijativa začin društva“. Želimo senzibilizirati javnost o potrebama palijativnih bolesnika i njihovih obitelji, kao i promicati ulogu volontera u palijativnoj skrbi. Tom akcijom obilježavamo i Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, koji su nam od početaka dobri partneri i suradnici, uz pokroviteljstvo gradonačelnika.

2021. – koordinatorici volontera Oliveri Kapetanović dodijeljena je Državnu nagradu za volontiranje u kategoriji – fizička osoba koordinator volontera.

2022. – zapošljavamo administrativnu tajnicu i voditeljicu posudionice pomagala, Katicu Harabajs, zahvaljujući institucionalnoj podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Projektom „Za inkluzivne zdravstvene politike“ formirali smo zagovaračku platformu oko koje smo okupili važne dionike iz palijativne skrbi kako bismo se međusobno ojačali te doprinosili izgradnji bolje i kvalitetnije palijativne skrbi zagovaranjem javnih politika u području palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe.

2023. – zapošljavamo novu koordinatoricu volontera Kristinu Jadrijević – Cvrlje, našu dugogodišnju volonterku i tako širimo naš tim i mogućnosti za što opsežniju pomoć osobama u potrebi za palijativnom skrbi kao i mogućnosti za širenje volonterskog tima.

2024. – zagovaranjem La Verne i drugih važnih dionika iz palijativne skrbi uvedeno je obilježavanje Nacionalnog dana palijativne skrbi 11. svibnja. Tim povodom započinjemo kampanju Doniraj, Volontiraj, Zagovaraj – Vaš čin ljubavi da nijedan čovjek ne umre osamljen.

Udruga svake godine organizira edukaciju za volontere u palijativnoj skrbi. Koncept edukacije izrađen je u skladu s preporukama Europskog društva za palijativnu skrb (EAPC): „Osnovne kompetencije u palijativnoj skrbi: Bijela knjiga o edukaciji u palijativnoj skrbi – 1. i 2. dio“ te standardima za volontere u palijativnoj skrbi u Kanadi i Australiji. Koncept edukacije prati i smjernice Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske navedene u Strateškom planu razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017-2020. Edukacija se provodi u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem. Edukatori su naši suradnici: profesionalci sa iskustvom rada u palijativnoj skrbi, znanstvenici, iskusniji volonteri. Dvije pandemisjske godine edukacija je održavana on-line te ju je pohađalo više od 200 osoba, volontera i stručnjaka iz sustava zdrvstva i socijalne skrbi iz cijele Hrvatske.

Promociju palijativne skrbi i volontiranja provodimo redovito obilježavanjem Svjetskog dana palijativne skrbi akcijom ZaČin ljubavi na Cvjetnom trgu u gradu Zagrebu te kroz sudjelovanje na događanjima poput: Gerontološkog tuluma, Sajma Pravo doba, dana udruga, Projekt Ilica, predstavljanjem u župama i sl. Aktivno sudjelujemo u kreiranju javnih politika uključivanjem u savjetovanja s javnosti te sudjelovanjem u povjerenstvima relevantnim za palijativnu skrb.

Najvećim djelom naše aktivnosti financirane su projektno donacijama na natječajima Grada Zagreba, Ministarstva zdravstva, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike, privatnih tvrtki te jednokratnim i mjesečnim donacijama fizičkih osoba.

Donacije koristimo prema onome što je najpotrebnije za dobar rad naših volontera i zaposlenika te prema našem godišnjem planu rada i financijskom planu. S obzirom da sve više ljudi ima potrebu za pomoći i podrškom u situacijama kada su teško i neizlječivo bolesni, želimo povećati broj naših volontera, njihovu educiranost, osigurati stručnu savjetodavnu pomoć i podršku u žalovanju, te nabavku pomagala koja su bolesnicima potrebna, a njihove obitelji im to ne mogu osigurati.

Pratite nas!
Top
Doniraj